خطوط اختصاصی هیوا

فصلی نو در بازاریابی پیامکی

خطوط اختصاصی ارسال پیامک

همانطور که تلفن های همراه، اپراتور های متفاوتی دارند و خریداری خطوط اپراتور های مختلف با شماره های متفاوت امکان پذیر است، برای ارسال و دریافت پیام کوتاه نیز 5 اپراتور سرویس دهنده وجود دارند که با خرید خط اختصاصی، امکان مدیریت، ارسال و دریافت پیامک را خواهید داشت.

 

تفاوت اپراتور ها

5 اپراتور برای ارائه خدمات پیام کوتاه وجود دارند، که هر کدام از آنها بر اساس سیاست های کاری خود دارای مزایا و معایبی می باشند.

تفاوت ارقام

تعداد ارقام و کوتاهی خطوط تنها برای راحتی استفاده در تبلیغات و وجه ی آن کسب و کار استفاده می گردد و تفاوتی در کاربرد و کارایی آن ندارد.

تفاوت خطوط

هر کدام از خظوط 1000، 2000، 3000، 5000 و 021 مختص یکی از اپراتور های پیامکی است و دارای ویژگی های منحصر به فرد خود است.

خطوط اختصاصی اپراتور 1000

پیش شماره ۱۰۰۰، از اپراتور ها و خطوط قدیمی محسوب می شود و در طی سال‌ها امتحان خود را پس داده است. سرعت ارسال این خطوط بالاست و مراکز و سازمان‌های دولتی و خصوصی زیادی از این خطوط استفاده می‌کنند.

نمونه شماره

1000XXXXXXXXXX

1000XXXXXXXXX

1000XXXXXXXX

1000XXXXXXX

1000XXXXXX

1000XXXXX

1000XXXX

1000XXX

1000XX

تعداد ارقام

14

13

12

11

10

9

8

7

6

غیرسفارشی (تومان)

35,000

50,000

125,000

175,000

250,000

600,000

2,000,000

نیاز به مذاکره

نیاز به مذاکره

سفارشی (تومان)

70,000

100,000

250,000

350,000

800,000

1,200,000

5,000,000

نیاز به مذاکره

نیاز به مذاکره

نمونه شماره

1000XXXXXXXXXX

1000XXXXXXXXX

1000XXXXXXXX

1000XXXXXXX

1000XXXXXX

1000XXXXX

1000XXXX

1000XXX

1000XX

تعداد ارقام

14

13

12

11

10

9

8

7

6

غیرسفارشی (تومان)

غیر سفارشی

سفارشی

33,250

47,500

118,750

166,250

237,500

570,000

1,900,000

66,500

95,000

237,500

332,500

760,000

1,140,000

4,750,000

نیاز به مذاکره

نیاز به مذاکره

سفارشی (تومان)

غیر سفارشی

سفارشی

32,550

46,500

116,250

162,750

232,500

558,000

1,860,000

65,100

93,000

232,500

325,500

744,000

1,116,000

4,650,000

نیاز به مذاکره

نیاز به مذاکره

مزایا و ویژگی‌ها

 • سرعت بسیار بالا در ارسال (با توجه به تجربیات به عنوان قدیمی ترین سرویس دهنده)
 • قابلیت انتخاب خط دلخواه پس از پیش شماره ۱۰۰۰
 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
 • عدم نیاز به تمدید سالیانه (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
 • تعرفه مناسب پیامک
 • قابلیت دریافت گزارش دقیق
 • هزینه به نسبت پایین برای ثبت خطوط با ارقام کم

خطوط اختصاصی اپراتور 2000

پیش‌شماره ۲۰۰۰ اپراتوری است که کامل ترین بازگشت هزینه را برای پیامک های ناموفق دارد ولی تعرفه پیامک و خطوط آن به مراتب بیشتر از اپراتور های دیگر است.

نمونه شماره

2000XXXXXXXX

2000XXXXXXX

2000XXXXXX

2000XXXXX

2000XXXX

تعداد ارقام

12

11

10

9

8

سفارشی (تومان)

غیر رند

نیمه رند

رند

250,000

390,000

500,000

800,000

1,400,000

300,000

410,000

700,000

1,000,000

1,600,000

350,000

485,000

1,000,000

1,500,000

2,500,000

قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222) باید توسط اوپراتور استعلام گردد.

نمونه شماره

1000XXXXXXXXXX

1000XXXXXXXXX

1000XXXXXXXX

1000XXXXXXX

1000XXXXXX

1000XXXXX

1000XXXX

1000XXX

1000XX

تعداد ارقام

14

13

12

11

10

9

8

7

6

غیرسفارشی (تومان)

غیر سفارشی

سفارشی

33,250

47,500

118,750

166,250

237,500

570,000

1,900,000

66,500

95,000

237,500

332,500

760,000

1,140,000

4,750,000

نیاز به مذاکره

نیاز به مذاکره

سفارشی (تومان)

غیر سفارشی

سفارشی

32,550

46,500

116,250

162,750

232,500

558,000

1,860,000

65,100

93,000

232,500

325,500

744,000

1,116,000

4,650,000

نیاز به مذاکره

نیاز به مذاکره

مزایا و ویژگی‌ها

 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به گوشی (بازگشت هزینه پس از 48 ساعت انجام می گیرد، البته تعرفه پیامک به نسبت بالاتری نسبت به سایر اپراتور ها دارد.)
 • قابلیت دریافت گزارش دقیق
 • نیازمند تمدید سالیانه (60 الی 70 درصد هزینه ثبت به صورت سالیانه دریافت می شود.)
 • سرعت بسیار بالا در ارسال
 • قابلیت انتخاب خط دلخواه پس از پیش شماره 2000 (ولی هزینه ثبت خطوط به مراتب بالاتر از اپراتور های دیگر است.)
 • خرید خطوط تنها به صورت سفارشی و انتخاب ارقام

خطوط اختصاصی اپراتور 3000

خط ۳۰۰۰ نیز دقیقاً مانند اپراتور ۱۰۰۰ از اپراتور و خطوط قدیمی است که امتحان خود را طی سال‌ها پس داده است و هم اکنون، سازمان‌های دولتی و خصوصی زیادی از جمله 90% برنامه های صدا و سیما از خطوط ۳۰۰۰ استفاده می‌کنند.

تعداد ارقام

14

12

10

9

8

نمونه شماره

******30002155

****30002155

**30002155

***300071

****3000

کاربران

18,000

90,000

108,000

نیاز به استعلام

نیاز به استعلام

نمایندگان

12,000

72,000

84,000

نیاز به استعلام

نیاز به استعلام

مزایا و ویژگی‌ها

 • قابلیت دریافت گزارش دقیق
 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
 • سرعت ارسال متوسط
 • عدم نیاز به تمدید سالیانه (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
 • خرید خطوط تنها به صورت سفارشی و انتخاب ارقام (اپراتور 3000 تعریفی به عنوان غیر سفارشی ندارد، ولی در ثبت خطوط 3000 بیشتر از 8 رقم، شما تنها امکان مشخص کردن ارقام پس از خطوط 8 رقمی ما را دارید، البته ما بیش از 10 خط 8 رقمی داریم.)
 • تعرفه مناسب پیامک
 • هزینه به نسبت پایین برای ثبت خطوط 10 رقمی

خطوط اختصاصی اپراتور 50001

اپراتور 50001 برخلاف، اپراتور های دیگر با 5 عدد شروع می شود و سرعت ارسال به همراه هزینه پایین پیامک باعث جذب مشترکین زیادی برای این اپراتور شده است.

تعداد ارقام

15

14

13

12

11

10

9

نمونه شماره

*******50001070

******50001070

*****50001070

****50001070

***50001070

**50001070

*50001070

کاربران

10,000

20,000

100,000

200,000

360,000

580,000

850,000

نمایندگان

9,000

18,000

84,000

165,000

320,000

530,000

810,000

مزایا و ویژگی‌ها

 • تعرفه پیامک فوق العاده پایین
 • خرید خطوط تنها به صورت سفارشی و انتخاب ارقام
 • تعرفه پایین ثبت خطوط اختصاصی
 • سرعت ارسال بالا
 • نیازمند تمدید سالیانه (60 الی 70 درصد هزینه ثبت به صورت سالیانه دریافت می شود.)
 • قابلیت دریافت گزارش دقیق
 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
 • امکان خرید سرشماره 8 رقمی و دریافت رایگان کلیه زیر شاخه ها تا 15 رقم (البته هزینه بالاتری به نسبت خطوط عادی دارد.)

خطوط اختصاصی اپراتور 50002

اپراتور 50001 برخلاف، اپراتور های دیگر با 5 عدد شروع می شود و سرعت ارسال به همراه هزینه پایین پیامک باعث جذب مشترکین زیادی برای این اپراتور شده است.

تعداد ارقام

14

13

12

11

10

9

نمونه شماره

******50002040

*****50002040

****50002040

***50002040

**50002040

*50002040

کاربران

10,000

18,000

100,000

250,000

440,000

660,000

نمایندگان

9,000

12,000

80,000

220,000

390,000

600,000

خطوط اختصاصی اپراتور 50004

اپراتور 50004 نیز ویژگی هایی همانند اپراتور 50001 دارد و سرعت ارسال به همراه امکان ارسال لینک در متن پیامک باعث جذب مشترکین زیادی برای این اپراتور شده است.

تعداد ارقام

14

13

12

11

10

9

نمونه شماره

******50004150

*****50004150

****50004150

***50004150

**50004150

*50004150

کاربران

رایگان

18,000

54,000

156,000

288,000

480,000

نمایندگان

رایگان

12,000

36,000

120,000

240,000

432,000

مزایا و ویژگی‌ها

 • تعرفه پیامک مناسب
 • امکان ارسال لینک در متن پیامک بدون نیاز به ارائه مدارک
 • خرید خطوط تنها به صورت سفارشی و انتخاب ارقام
 • تعرفه پایین ثبت خطوط اختصاصی
 • سرعت ارسال بالا
 • عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
 • قابلیت دریافت گزارش دقیق
 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
 • امکان خرید سرشماره 8 رقمی و دریافت رایگان کلیه زیر شاخه ها تا 15 رقم (البته هزینه بالاتری به نسبت خطوط عادی دارد.)

خطوط اختصاصی اپراتور 50005

اپراتور 50005 نیز ویژگی هایی همانند اپراتور 50001 دارد و سرعت ارسال به همراه امکان ارسال لینک در متن پیامک باعث جذب مشترکین زیادی برای این اپراتور شده است.

 

تعداد ارقام

14

13

12

11

10

9

نمونه شماره

******50005150

*****50005150

****50005150

***50005150

**50005150

*50005150

کاربران

رایگان

18,000

108,000

252,000

432,000

720,000

نمایندگان

رایگان

12,000

84,000

228,000

396,000

600,000

خطوط اختصاصی اپراتور 500059

اپراتور 50009 نیز ویژگی هایی همانند اپراتور 50001 دارد و سرعت ارسال به همراه امکان ارسال لینک در متن پیامک باعث جذب مشترکین زیادی برای این اپراتور شده است.

 

تعداد ارقام

14

نمونه شماره

50009121112233

کاربران

114,000

نمایندگان

90,000

خطوط اختصاصی اپراتور 021 و 026

خط ثابت با پیش‌شماره ۰۲۱ و 026 امکان ثبت خطوط پیامکی معادل خطوط تلفن ثابت شما را فراهم می سازید البته اگر در تهران یا کرج ساکن هستید و امکان تماس سریعتر را برای دریافت کنندگان پیامک فراهم می کند.

 

تعداد ارقام

8

نمونه شماره

********21 , ********26

کاربران

12,000

نمایندگان

6,000

مزایا و ویژگی‌ها

 • ثبت خطوط معادل شماره تلفن تهران و کرج (امکان تماس پس از دریافت پیامک)
 • تعرفه پیامک مناسب
 • سرعت ارسال متوسط
 • تعرفه پایین ثبت خطوط
 • عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
 • قابلیت دریافت گزارش دقیق
 • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
 • بدون تداخل با خطوط تلفن

جهت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید 02128427418